Reklamationer

Alla objekt säljs i befintligt skick 

Som framgår av auktionsvillkoren säljs all egendom i befintligt skick. Konsumentköplagen äger tillämpning i de fall då objekt inropas av en konsument. För näringsidkare gäller fullt ut vad som föreskrivs i auktionsvillkoren. PS är inte säljaren av det gods som auktioneras ut men företräder säljarna när det gäller fel på försäljningsobjekt.

Trots att all egendom säljs i befintligt skick och det åligger köparen att själv bilda sig en uppfattning om godset innan budgivning (även kallad undersökningsplikt) kan det finnas tillfällen då reklamation är befogad.  

 

Fyll i blanketten för reklamation

Observera att det finns två olika blanketter, en för privatperson och ett för företag. Var vänlig fyll i blanketten och specificera felet på objektet och vilken åtgärd som önskas. Bifoga alltid bilder på den skada som upptäckts. Skicka denna via mail eller post till PS Onlineauktioner.

Vår support återkommer till dig via e-post inom sju (7) arbetsdagar.

Då PS.nu företräder säljarna beaktas endast skriftliga reklamationer som kommit PS.nu tillhanda i enlighet med vad som angivits ovan.