Så säljer du

                

               

      

Om du vill lämna in objekt till försäljning på PS Onlineauktioner så kan du göra en inresseanmälan eller kontakta ditt närmaste PS-kontor. Våra Kundsansvariga förklarar de rutiner som finns för inlämning och försäljning via PS Onlineauktioner. Den kundansvariga upprättar sedan ett avtal mellan dig som inlämnare och PS Onlineauktioner där överenskommelser om inlämnade objekt, datum för auktionen, provision och dylikt klargörs. Avtalet utformas för att bäst passa dina behov och anpassas även efter den typ av objekt som ska säljas.

Vanliga frågor hittar du här!