Villkor

Integritetspolicy

Personuppgifter

PS värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Det är PS målsättning att följa alla vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Denna policy hjälper dig bl.a. att förstå vilken slags information PS samlar in och hur denna används. Genom att godkänna policyn på Webbplatsen i samband med registrering eller lämnande av uppgifter så samtycker du till behandlingen av dina personuppgifter i enlighet med nedan.

PS Onlineauktioner AB (”PS/”vi”) org.nr 556632-1468, telefonnummer 0325 – 61 82 90, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi kommer att behandla de personuppgifter som du lämnat till oss eller som vi samlar in på Webbplatsen genom cookies i syfte att administrera dina budgivningar, bevakningar och köp och i övrigt fullfölja våra åtaganden gentemot dig som kund. De personuppgifter som PS behandlar är ditt namn, e-postadress, orderhistorik, kreditkortsnummer, leveransadress, telefonnummer, budhistorik, organisationsnummer, IP-adress och sökord.   

Hur använder vi dina personuppgifter?

Uppgifterna kan komma att användas för identifikation, direktmarknadsföring, kundundersökningar, nyhetsbrev samt för statistikändamål och kan användas för utskick per post, sms och e-post till dig om du inte invänt mot detta. Vi kommer endast att använda dina personuppgifter i marknadsföringssyfte i de fall du själv aktivt godkänner detta. Du kan när som helst kontakta oss för att avbryta marknadsföring mot dig som kund.

Användningen av uppgifterna kan även innebära samkörning med andra register, både inom och utom EU, samt att dina personuppgifter överförs till andra bolag inom PS koncern i ovan nämnda syften i enlighet med gällande lagar och regler. Uppgifterna kan även komma att samköras eller delas med våra samarbetspartners såsom reklambyråer för t.ex. tryck och distribution, samt betalningsförmedlare och kreditföretag för betalning eller kreditupplysning. PS kan också komma att samköra eller dela uppgifter med samarbetspartners som bedriver verksamhet i land utanför EES.   

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

För att hålla de personuppgifter vi behandlar i säkert förvar har vi vidtagit flera säkerhetsåtgärder: Vi har implementerat säkerhetsrutiner och tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter såsom certifieringsteknik för webbläsare, kryptering och lagring av uppgifter på säkrade servrar.

Hur länge sparas mina personuppgifter?

Om du samtyckt till att vara medlem hos PS sparas dina uppgifter tills du avregistrerar dig. Du kan när som helst avregistrera dig som medlem. Om du inte registrerar dig som medlem sparas dina uppgifter så länge det är nödvändigt utifrån krav i lag eller för att fullgöra PS åtaganden gentemot dig.

Dina uppgifter sparas oavsett aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande personuppgiftslagstiftning.

Tillgång till, uppdatering och korrigering av dina personuppgifter

Du har, enligt gällande personuppgiftslagstiftning, rätt att en gång per kalenderår gratis få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig, oavsett hur dessa samlats in. Om du vill ha sådan information ska du lämna in en skriftlig begäran till oss. Begäran ska skickas in underskriven av dig per post till den adress som anges på Webbplatsen. Den kan alltså inte skickas per e-post.

PS vill säkerställa att dina personuppgifter är korrekta och uppdaterade. Om någon av de uppgifter du lämnat till PS förändras, t.ex. om du ändrar din e-postadress, namn eller betalningsuppgifter eller om du vill säga upp ditt användarkonto, vänligen lämna PS korrekta uppgifter genom att skicka ett e-postmeddelande till den adress som anges på Webbplatsen. Du har rätt att när som helst begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas.

Dina personuppgifter får inte behandlas för ändamål som rör direkt marknadsföring om du motsätter dig sådan behandling. Du har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter. Sådan återkallelse kan begränsas till att endast avse del av behandlingen, exempelvis den som rör direkt marknadsföring.

Ändringar i Integritetspolicyn

PS förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna Integritetspolicy när som helst i tiden i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Alla ändringar av denna Integritetspolicy kommer att publiceras på Webbplatsen. PS kommer att informera dig om ändringarna minst trettio (30) dagar innan ändringarna träder i kraft. PS rekommenderar dock att du håller dig uppdaterad på Webbplatsen regelbundet för att bli varse om eventuella ändringar av Integritetspolicyn så att du alltid är medveten om de uppgifter vi samlar in och hur vi använder dem. 

Cookies

På PS Webbplats används cookies. Cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator och som är möjliga att använda för att följa vad besökaren gör på webbplatsen.

Det finns två typer av cookies: 1) en permanent cookie ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid. 2) en sessionscookie lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Sessionscookies försvinner när du stänger din webbläsare.

PS använder cookies för att (a) lagra dina eventuella personliga inställningar på Webbplatsen, (b) förbättra Webbplatsen för besökaren t.ex. genom att anpassa Webbplatsen efter besökarens önskemål, val och intressen och (c) säkerställa att besökaren loggat in på Webbplatsen för att besökaren därigenom ska slippa logga in på varje ny sida besökaren besöker.

Genom att godkänna Villkoren och använda PS webbplats samtycker du till behandlingen av cookies enligt vad som sägs här. Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång PS webbplats försöker placera en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas, se webbläsarens hjälpsidor för mer information. Vidare kan du när som helst radera cookies manuellt från din hårddisk.

Observera att om du väljer att inte acceptera cookies kan funktionaliteten komma att begränsas på vissa webbsidor, exempelvis kommer du inte kunna genomföra budgivningen online.