Värdering

Vi utför auktoriserad värdering

Professionell värdering av en verksamhet, inventarier, maskiner eller varulager kan vara aktuell i samband med försäljning, avveckling eller konkurs. Hos PS Auction finns kompetens att värdera hela konkursbon samt såväl nya som gamla objekt. Vi utför även värderingar inom bland annat områdena trä-, metall- och verkstadsindustri, sågverk, lantbruk, entreprenadmaskiner, person- och lastbilar, tryckerier, kontor och storkök m.m. Värdering är ett område som växer. Många anlitar oss idag enbart för värdering alternativt intyg från oberoende part på varulagrets eller inventariernas värde.

Personlig PS kontakt

Som uppdragsgivare har du alltid direktkontakt med din egen värderingsman som snabbt återkopplar till dig, var du än finns i Sverige.

Effektiv organisation och lång erfarenhet

Vi är en kompetent och effektiv organisation vilket borgar för en trygg hantering när vi tar hand om såväl värdering som helheten. Hos oss finns mångårig kunskap inom värdering från de flesta branscher. Vår mångåriga erfarenhet har gjort att vår arbetsprocess är optimerad och inom tre veckor har vi hanterat allt från värdering och onlineauktion till utlämning av objekt.

Förordnade besiktningsmän

Inom PS har vi ett antal förordnade besiktningsmän från Sveriges Handelskamrar. För att få kontakt med just din besiktningsman, gå till våra försäljningsansvariga.

 

Förordnade besiktningsmän

Lars Liljedahl
Svenljunga

 • Verksamhetsmaskiner/utrustning/inventarier - Verkstads- & fabriksmaskiner

Lars-Åke Persson
Husum                  

 • Fordon, tunga entreprenadmaskiner
 • Fordon, lätta - husbilar och husvagnar
 • Fordon, lätta personbilar och lätta lastbilar med tillbehör
 • Fordon, tunga - tunga lastbilar, släp och tillbehör
 • Fordon, tunga - tunga specialfordon och bussar med tillbehör
 • Fordon, lätta - tvåhjuliga fordon inkl. cyklar, skotrar och fyrhjulingar
Per Lindberg
Svenljunga
 • Elektronik - Datorer & tillbehör (hårdvara), telefoni
 • Elektronik - Foto, optik, kamera
 • Företagsvärderingar - Konkursvärdering inkl. varulager och inventarier
 • Verksamhetsmaskiner/utrustning/inventarier - Verkstads- och fabriksmaskiner
 • Verksamhetsmaskiner/utrustning/inventarier - Övriga maskiner, verktyg och inventarier

Jacob Nilsson
Göteborg

 • Företagsvärderingar - Konkursvärdering inkl. varulager och inventarier
 • Fordon, lätta - personbilar och lätta lastbilar med tillbehör
Simon Happstadius
Stockholm
 • Företagsvärderingar - Konkursvärdering inkl. varulager och inventarier
 • Entreprenad/Mobila maskiner - Jordförflyttande maskiner
Simon Widerstedt
Umeå
 • Fordon, lätta - husbilar och husvagnar
 • Verksamhetsmaskiner/utrustning/inventarier - jordbruksmaskiner
 • Entreprenad/mobila maskiner - jordförflyttande maskiner
 • Fordon, lätta - personbilar och lätta lastbilar med tillbehör
 • Entreprenad/mobila maskiner - skogs- och jordbruksmaskiner
 • Fordon, tunga - tunga lastbilar, släp och tillbehör
 • Fordon, tunga - tunga specialfordon och bussar med tillbehör
 • Fordon, lätta - tvåhjuliga fordon inkl. cyklar, skotrar och fyrhjulingar
 • Verksamhetsmaskiner/utrustning/inventarier - övriga maskiner, verktyg och inventarier
Krister Strömbäck
Skellefteå
 • Entreprenad/mobila maskiner - jordförflyttande maskiner
 • Företagsvärderingar - konkursvärdering inkl. varulager och inventarier
 • Fordon, lätta - personbilar och lätta lastbilar med tillbehör
 • Entreprenad/mobila maskiner - skogs- och jordbruksmaskiner
 • Fordon, tunga - tunga lastbilar, släp och tillbehör
 • Fordon, lätta -veteran- och samlarfordon
 • Verksamhetsmaskiner/utrustning/inventarier - övriga maskiner, verktyg och inventarier